Velkommen til Lejrskov-Jordrup kirkers hjemmeside

Babysalmesang i Lejrskov Kirke

Dåbsjubilæum 2017
Babysalmesang
 
 
 

(klik på billederne, og de åbner i nye vinduer)

 

 

____________________________________________________

 

 

Organist søges til Lejrskov og Jordrup Kirker

Stillingen som organist ved Lejrskov og Jordrup Kirker (10 km vest for Kolding), Kolding Provsti, Haderslev Stift er ledig og ønskes besat snarest muligt.

Vi søger en organist, der:

-       kan varetage den instrumentale musikledsagelse ved gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger

-       kan lede Lejrskov-Jordrup spire og  kirkekor på ca. 20 medlemmer (fra 7 år og op)

-       kan deltage i salmesangsdel ved konfirmand- og minikonfirmandundervisning

-       kan deltage i skole-kirke samarbejdet

-       kan deltage i sogneaftner

-       kan deltage ved ungdomsgudstjenester, hvor der er rytmisk musik

Hvis organisten ønsker det, kan der oprettes salmesangskurser for småbørnsfamilier o.l.

Vi forventer, at organisten:

-       vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med de øvrige medarbejdere, præsten og menighedsrådet 

-       kan spille både traditionel kirkemusik, samt rytmisk musik Vi tilbyder en stilling i sogne, hvor:

-       gudstjenesterne og de kirkelige handlinger vægtes højt

-       der er en god tradition for sangaftener fra højskolesangbogen

-       der er et aktivt foreningsliv

-       der er et godt skole-kirkesamarbejde

Orglet i Lejrskov Kirke er bygget af P. G. Andersen og Bruhn år 2001, 15 stemmer, to manualer og pedal. 

Orglet i Jordrup Kirke er bygget af P. Bruhn og Søn, år 1984, 7 stemmer, et manual og pedal.

Der er el klaver i begge kirker

Stillingen er på 23 timer pr. uge.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og

organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organistforeningen.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker ansat på fuldtid aftales indenfor intervallet 258.912 kr. – 378.409 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 265.550 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 19.956,89 kr. (nutidskroner).

Årslønnen for ansøgere med præliminær orgeluddannelse (PO) ansat på fuldtid aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Indplacering sker efter anciennitet. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 28.263,82 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til 

menighedsrådsmedlem Ejner Ernst tlf. 75559045 / 40441116

menighedsrådsmedlem Ruth Jensen, / 51746713

Ansøgningsfrist d. 11/8  2017
Ansættelsessamtale og prøvespil forventes afholdt 35

Ansøgning samt evt. referencer, sendes til formand for Lejrskov-Jordrup menighedsråd:

Asger B.M. Christensen, Fynslundvej 59, 6064 Jordrup 20208169
Ansøgningen kan også fremsendes pr. mail:
asger@noerupgaard.dk


Der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Der er tre måneders prøvetid.

Arrangementer

SYNG, SYNG, SYNG

- det tid til spirekor og børnekor

Korene øver på Fynslundskolen –

Spirekor (0.-2. klasse) øver torsdage kl. 14:15-15:00

Børnekor (3.—6. klasse) øver torsdage kl. 15:00-16:00

Korleder Helene Eiler Ernst på e-mail:

kontakt@heleneernst.dk

 

Udendørs familiegudstjeneste i præstegårdshaven, Lejrskov.

Kom og vær med til gudstjeneste i den smukke have i skyggen af egetræet.

Søndag den 20. august kl. 10:30

Grillmad bagefter. Voksne 50 kr., børn gratis

 

Reformationsfejring i Kolding Provsti – Kom og syng med

Øveaften 10. august kl. 19:00 – 20:30 i Simon Peters Kirke, Islandsvej 12, Kolding.

Alle børnekorene og alle andre interesserede børn og voksne synger sig vej gennem

Kolding fra kl. 16:15 og mødes på Axeltorv. Luther lagkage og alsang på Axeltorv kl. 17.

 

Som dybest brønd: Jeppe Aakjærs digtning og kulturelle betydning

Foredrag torsdag den 19. september kl. 19:00 i konfirmandstuen.

Jeppe Aakjærs (1866-1930) forfatterskab er meget betydeligt for dansk litteratur og hans folkelige sange er elskede. Han forsvarede naturen og de svages ret. Han kæmpede mod den grådige økonomiske udnyttelse, han så i sin samtid. Aakjær virkede som debattør, forfatter og foredragsholder.

Johs. Nørregaard Frandsen er professor i litteratur- og kulturvidenskab ved SDU og leder af universitetets H.C. Andersen Center. Han er forfatter og skriver klumme om ’Liv i sproget’ i Kristeligt Dagblad.

Kaffebord 40 kr.

 

Opbrudskultur. Et signalement af Danmark under hastig forandring.

Foredraget ved Mads Rykind-Eriksen, forstander på Rødding Højskole, handler om de kolossale forandringer Danmark har gennemgået de sidste 200 år. Om baggrunden herfor og hvad det betyder for vores hverdag. Traditioner, normer og værdier er ikke længere de samme. Unge har i dag flere valgmuligheder end nogensinde tidligere, og sammenhængskraften i vores samfund er kommet under pres, vores opfattelse af nationalstaten er under forandring, og familiestrukturen ændres radikalt. Det er kun nogle af konsekvenserne af opbrudskulturen. Foredraget forsøger at trække de lange linjer, så udviklingen og dens konsekvenser bliver lettere at se.

Konfirmandstuen Lejrskov torsdag den 12. oktober kl 19:30. Kaffebord 40 kr.

 

Zenobia

Koncert i Lejrskov Kirke den 26. oktober kl. 19:30

Den danske sang - på nye, stærke vinger. Nye sange i en gammel tradition.

Zenobia er fortolkere af den danske sang-, salme- og visetradition. Koncerterne er musikalske oplevelser bundet sammen af fortællinger om sangene fra den danske højskoletradition, fra vores fælles folkemusikarv, fra vores salmebøger, samt nye sange.

Zenobia kommer til Lejrskov Kirke torsdag den 26. oktober kl. 19:30. Glæd jer til at opleve trioen skabe et intenst musikalsk rum mellem sig selv og publikum. Deres optræden er både nærværende og underholdende. Billetter koster 50 kr. og købes ved indgangen.

 

Reformationsgudstjeneste den 29. oktober kl. 10:30 i Lejrskov Kirke.

Kom og vær med til en anderledes gudstjeneste i reformationens tegn.

Den 31. okt. 2017 er det præcis 500 år siden, Luther slog sine 95 teser mod den katolske kirkes afladshandel op på kirkedøren i Wittenberg.

 

Gran Torino

Tirsdag den 14. november vises filmen Gran Torino med Clint Eastwood kl. 19:00 i konfirmandstuen. En aldrende veteran fra Koreakrigen mister sin kone og fravælger  livet i bitterhed. Da han får kontakt til den asiatiske nabofamilie, ændres det.

Efter filmen er der boller m. pålæg og øl/vand. 40 kr.

Minikonfirmandafslutning 10:30 i Lejrskov Kirke søndag den 3. december kl. 10:30

Efterårets minikonfirmander opfører krybbespil i gudstjenesten. Fotoet viser sidste års minikonfirmander, klar til at optræde.

 

Kurt Ravn

 

Julekoncert onsdag den 6. december kl. 19:00 i Lejrskov Kirke. Entré 170 kr.

 

Natkirken

er en anderledes måde at gå i kirke på. Det er også en Gudstjeneste med bibelske læsninger, salmesang, musikindslag, samt bøn og velsignelse.
Det sker i Sankt Nicolai Kirke. Det er en aften med masser af levende lys og en stille og rolig atmosfære. 

kolding24.dk/natkirke-arrangement/

 

 

 

KALENDER

August

Søndag 6. kl. 10:30             Gudstjeneste Lejrskov Kirke

Søndag 13. kl. 10:30           Gudstjeneste Jordrup Kirke

Tirsdag 15. kl. 9:30             Fællessang, aktivitetscentret Toftegården

Onsdag 16. kl. 19:00           Menighedsrådsmøde, konfirmandstuen

Søndag 20. kl. 10:30           Familiegudstjeneste i præstegårdshaven, Lejrskov

                                         Grill efter gudstjenesten. Mad 50 kr. Børn gratis.

Torsdag 24. kl. 15:00          Konfirmationsforberedelsen begynder

Søndag 27. kl. 10:30           Gudstjeneste Jordrup

Onsdag 30. kl. 14:30           Gudstjeneste Toftegården m. nadver

September

Søndag 3. kl. 9:00               Gudstjeneste Lejrskov Kirke v. sp. Michael Markussen

Søndag 10. kl. 10:30           Gudstjeneste Jordrup Kirke

Tirsdag 12. kl. 9:30             Fællessang, aktivitetscentret Toftegården

Søndag 17. kl. 10:30           Høstgudstjeneste Lejrskov Kirke, kaffe og æblekage

Tirsdag 19. kl 19:00            Jeppe Aakjærs digtning og betydning. Foredrag v. Johannes 

                                          Nørregaard Frandsen, professor litteratur- og kulturvidenskab.                    

                                          Konfirmandstuen

Onsdag 20. kl. 14:30           Gudstjeneste Toftegården m. nadver

Torsdag 21. kl. 19:00          Menighedsrådsmøde, konfirmandstuen

Søndag 24. kl. 10:30           Høstgudstjeneste Jordrup Kirke, kaffe og æblekage

Oktober

Søndag 1. kl. 10:30             Gudstjeneste Lejrskov Kirke

Onsdag 3.                           Minikonfirmand begynder, efter skoletid

Søndag 8. kl. 10:30             Gudstjeneste Jordrup Kirke

Tirsdag 10. kl. 9:30              Fællessang, aktivitetscentret Toftegården

Torsdag 12. kl. 19:30          Opbrudskultur. Et signalement af Danmark under hastig

                                          forandring. Foredrag v. Mads Rykind-Eriksen, Rødding. Konfirmandstuen

Søndag 15. kl. 10:30           Gudstjeneste Lejrskov Kirke

Søndag 22. kl. 9:00             Gudstjeneste Jordrup Kirke v. Elon Jepsen

Onsdag 25. kl. 14:30           Gudstjeneste Toftegården

Torsdag 26. kl. 19:30          Zenobia. Koncert Lejrskov Kirke

Søndag 29 kl. 10:30            Reformationsgudstjeneste Lejrskov Kirke, kirkekaffe

November

Søndag 5. kl. 10:30             Allehelgensgudstjeneste, Jordrup Kirke

Søndag 5. kl. 14:00             Allehelgensgudstjeneste, Lejrskov Kirke

Tirsdag 7. kl. 9:30               Fællessang, aktivitetscentret Toftegården

Tirsdag 7. kl. 19:00              Menighedsrådsmøde, konfirmandstuen

Søndag 12. kl. 10:30            Gudstjeneste Jordrup, kirkekaffe

Tirsdag 14. kl. 19:00            Filmaften, konfirmandstuen

Søndag 19. kl. 10:30            Gudstjeneste Lejrskov

Søndag 26. kl. 10:30            Gudstjeneste Jordrup Kirke

Onsdag 29. kl. 14:30            Gudstjeneste Toftegården m. nadver

December

Søndag 3. kl. 10:30             Gudstjeneste Lejrskov, minikonfirmandafslutning

Onsdag 6. kl. 19:00             Kurt Ravn, julekoncert Lejrskov Kirke

Søndag 10. kl. 19:00           Julens læsninger, Jordrup Kirke

Tirsdag 12. kl. 9:30              Fællessang, aktivitetscentret Toftegården

Onsdag 13. kl. 19:00            Menighedsrådsmøde, konfirmandstuen

Søndag 17. kl. 10:30            Gudstjeneste Lejrskov Kirke

Tirsdag 19.                          Juleafslutning med børnehaven, Jordrup Kirke

Søndag 24. kl. 10:00            Julegudstjeneste Toftegården

                 kl. 13:00            Julegudstjeneste Lejrskov Kirke

                  kl. 14:30           Julegudstjeneste Jordrup Kirke

                  kl. 16:00           Julegudstjeneste Lejrskov Kirke

Mandag 25. kl. 15:30           Gudstjeneste Jordrup Kirke, 1. juledag

Søndag 31. kl. 14:00           Nytårsgudstjeneste Lejrskov Kirke

Søndag 31. kl. 15:30           Nytårsgudstjeneste Jordrup Kirke

 

Hvis der ikke står andet, er gudstjenesten ved Niels Risbjerg Lai