Velkommen til Lejrskov-Jordrup kirkers hjemmeside

Babysalmesang i Lejrskov Kirke

Dåbsjubilæum 2017
Babysalmesang
 
 
 

(klik på billederne, og de åbner i nye vinduer)

 

 

____________________________________________________

 

 

Organist søges til Lejrskov og Jordrup Kirker

Stillingen som organist ved Lejrskov og Jordrup Kirker (10 km vest for Kolding), Kolding Provsti, Haderslev Stift er ledig og ønskes besat snarest muligt.

Vi søger en organist, der:

-       kan varetage den instrumentale musikledsagelse ved gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger

-       kan lede Lejrskov-Jordrup spire og  kirkekor på ca. 20 medlemmer (fra 7 år og op)

-       kan deltage i salmesangsdel ved konfirmand- og minikonfirmandundervisning

-       kan deltage i skole-kirke samarbejdet

-       kan deltage i sogneaftner

-       kan deltage ved ungdomsgudstjenester, hvor der er rytmisk musik

Hvis organisten ønsker det, kan der oprettes salmesangskurser for småbørnsfamilier o.l.

Vi forventer, at organisten:

-       vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med de øvrige medarbejdere, præsten og menighedsrådet 

-       kan spille både traditionel kirkemusik, samt rytmisk musik Vi tilbyder en stilling i sogne, hvor:

-       gudstjenesterne og de kirkelige handlinger vægtes højt

-       der er en god tradition for sangaftener fra højskolesangbogen

-       der er et aktivt foreningsliv

-       der er et godt skole-kirkesamarbejde

Orglet i Lejrskov Kirke er bygget af P. G. Andersen og Bruhn år 2001, 15 stemmer, to manualer og pedal. 

Orglet i Jordrup Kirke er bygget af P. Bruhn og Søn, år 1984, 7 stemmer, et manual og pedal.

Der er el klaver i begge kirker

Stillingen er på 23 timer pr. uge.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og

organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organistforeningen.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker ansat på fuldtid aftales indenfor intervallet 258.912 kr. – 378.409 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 265.550 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 19.956,89 kr. (nutidskroner).

Årslønnen for ansøgere med præliminær orgeluddannelse (PO) ansat på fuldtid aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Indplacering sker efter anciennitet. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 28.263,82 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til 

menighedsrådsmedlem Ejner Ernst tlf. 75559045 / 40441116

menighedsrådsmedlem Ruth Jensen, / 51746713

Ansøgningsfrist d. 11/8  2017
Ansættelsessamtale og prøvespil forventes afholdt 35

Ansøgning samt evt. referencer, sendes til formand for Lejrskov-Jordrup menighedsråd:

Asger B.M. Christensen, Fynslundvej 59, 6064 Jordrup 20208169
Ansøgningen kan også fremsendes pr. mail:
asger@noerupgaard.dk


Der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Der er tre måneders prøvetid.

Arrangementer

SYNG, SYNG, SYNG

- det tid til spirekor og børnekor

Korene øver på Fynslundskolen –

Spirekor (0.-2. klasse) øver onsdage kl. 14:15-15:00

Børnekor (3.—6. klasse) øver onsdage kl. 15:00-16:00

Korleder Helene Eiler Ernst på e-mail:

kontakt@heleneernst.dk

Friluftsgudstjeneste

Søndag den 18. juni kl. 10:30 er der friluftsgudstjeneste på kirkegården bag Jordrup Kirke. Altertavlen er spejdernes kors og udsigt til det grønne. Fuglesangen og duften af græs bliver en del af gudstjenesten, og der er direkte adgang til åben himmel. Efter gudstjenesten sælger spejderne boller, øl, vand og kaffe. Afhængigt af vejret vil det måske være en god ide at tage et tæppe med. Vi håber på godt vejr, men hvis vejret er for dårligt, flytter vi gudstjenesten ind i kirken. Velkommen i det grønne!

Kolding Natkirke

Natkirken er en anderledes måde at gå i kirke på. Det er også en Gudstjeneste med bibelske læsninger, salmesang, musikindslag, samt bøn og velsignelse.
Det sker i Sankt Nicolai Kirke. Det er en aften med masser af levende lys og en stille og rolig atmosfære. 

kolding24.dk/natkirke-arrangement/

 

 

 

KALENDER

Juni                                                                                

Onsdag 28. kl. 14:30           Gudstjeneste Toftegården m.nadver

Juli

Søndag 2. kl. 10:30             Gudstjeneste Jordrup Kirke, kirkekaffe

Søndag 9. kl. 9:00               Gudstjeneste Lejrskov Kirke v. Elon Jepsen

Søndag 16.                         Gudstjeneste: se nabokirker

Søndag 23.                         Gudstjeneste: se nabokirker

Søndag 30. kl. 10:30           Gudstjeneste Jordrup Kirke

August

Søndag 6. kl. 10:30             Gudstjeneste Lejrskov Kirke

Søndag 13. kl. 10:30           Gudstjeneste Jordrup Kirke

Tirsdag 15. kl. 9:30             Fællessang, aktivitetscentret Toftegården

Onsdag 16. kl. 19:00           Menighedsrådsmøde, konfirmandstuen

Søndag 20. kl. 10:30           Familiegudstjeneste i præstegårdshaven, Lejrskov

                                         Grill efter gudstjenesten

Torsdag 24. kl. 15:00          Konfirmationsforberedelsen begynder

Søndag 27. kl. 10:30           Gudstjeneste Jordrup

Onsdag 30. kl. 14:30           Gudstjeneste Toftegården m. nadver

September

Søndag 3. kl. 9:00               Gudstjeneste Lejrskov Kirke v. sp. Michael markussen

Søndag 10. kl. 10:30           Gudstjeneste Jordrup Kirke

Tirsdag 12. kl. 9:30             Fællessang, aktivitetscentret Toftegården

Søndag 17. kl. 10:30           Høstgudstjeneste Lejrskov Kirke, kaffe og æblekage

Tirsdag 19. kl 19:00            Jeppe Aakjærs digtning og betydning. Foredrag v. Johannes 

                                          Nørregaard Frandsen, professor litteratur- og kulturvidenskab.                    

                                          Konfirmandstuen

Onsdag 20. kl. 14:30           Gudstjeneste Toftegården m. nadver

Torsdag 21. kl. 19:00          Menighedsrådsmøde, konfirmandstuen

Søndag 24. kl. 10:30           Høstgudstjeneste Jordrup Kirke, kaffe og æblekage

Oktober

Søndag 1. kl. 10:30             Gudstjeneste Lejrskov Kirke

Onsdag 3.                           Minikonfirmand begynder, efter skoletid

Søndag 8. kl. 10:30             Gudstjeneste Jordrup Kirke

Tirsdag 10. kl. 9:30              Fællessang, aktivitetscentret Toftegården

Torsdag 12. kl. 19:30          Opbrudskultur. Et signalement af Danmark under hastig

                                          forandring. Foredrag v. Mads Rykind-Eriksen, Rødding. Konfirmandstuen

Søndag 15. kl. 10:30           Gudstjeneste Lejrskov Kirke

Søndag 22. kl. 9:00             Gudstjeneste Jordrup Kirke v. Elon Jepsen

Onsdag 25. kl. 14:30           Gudstjeneste Toftegården

Torsdag 26. kl. 19:30          Zenobia. Koncert Lejrskov Kirke

Søndag 29 kl. 10:30            Reformationsgudstjeneste Lejrskov Kirke, kirkekaffe

November

Søndag 5. kl. 10:30             Allehelgensgudstjeneste, Jordrup Kirke

Søndag 5. kl. 14:00             Allehelgensgudstjeneste, Lejrskov Kirke

Tirsdag 7. kl. 9:30               Fællessang, aktivitetscentret Toftegården

Tirsdag 7. kl. 19:00              Menighedsrådsmøde, konfirmandstuen

Søndag 12. kl. 10:30            Gudstjeneste Jordrup, kirkekaffe

Tirsdag 14. kl. 19:00            Filmaften, konfirmandstuen

Søndag 19. kl. 10:30            Gudstjeneste Lejrskov

Søndag 26. kl. 10:30            Gudstjeneste Jordrup Kirke

Onsdag 29. kl. 14:30            Gudstjeneste Toftegården m. nadver

December

Søndag 3. kl. 10:30             Gudstjeneste Lejrskov, minikonfirmandafslutning

Onsdag 6. kl. 19:00             Kurt Ravn, julekoncert Lejrskov Kirke

Søndag 10. kl. 19:00           Julens læsninger, Jordrup Kirke

Tirsdag 12. kl. 9:30              Fællessang, aktivitetscentret Toftegården

Onsdag 13. kl. 19:00            Menighedsrådsmøde, konfirmandstuen

Søndag 17. kl. 10:30            Gudstjeneste Lejrskov Kirke

Søndag 24. kl. 10:00            Julegudstjeneste Toftegården

                 kl. 13:00            Julegudstjeneste Lejrskov Kirke

                  kl. 14:30           Julegudstjeneste Jordrup Kirke

                  kl. 16:00           Julegudstjeneste Lejrskov Kirke

Mandag 25. kl. 15:30           Gudstjeneste Jordrup Kirke, 1. juledag

Søndag 31. kl. 14:00           Nytårsgudstjeneste Lejrskov Kirke

Søndag 31. kl. 15:30           Nytårsgudstjeneste Jordrup Kirke

 

Hvis der ikke står andet, er gudstjenesten ved Niels Risbjerg Lai